Registrul agricol si Fond funciar

Registrul agricol

Recensamantul General Agricol runda 2020  Vizualizare

  

IN ATENTIA URMATOARELOR CATEGORII DE DETINATORI DE BUNURI

 (TERENURI, ANIMALE, CLADIRI/CONSTRUCTII, MIJLOACE DE TRANSPORT SI INSTALATII PENTRU AGRICULTURA):

-Persoane fizice cu domiciliul in comuna PARTA;

-Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati care detin bunuri pe raza comunei PARTA;

-Persoane Juridice cu sediul social in comuna PARTA;

-Persoane juridice cu sediul social in alte localitati care detin bunuri pe raza comunei PARTA.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a carui raza administrativ – teritoriala îsi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere sau pe baza de documente, de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, însotite de documente .

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligatia sa trimita declaratia  prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia.

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt urmatoarele:

a) între 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat în proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente în gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la începutul fiecarui an, precum si modificarile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vânzarii – cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari – iesiri;

b) între 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, si în afara termenelor prevazute la lit. a) si b), în termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 si Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, va solicitam sa va prezentati la sediul Primariei comunei PARTA, Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaratiei.Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei comunei PARTA au obligatia sa trimita declaratia  prin posta sau email , completata si semnata.

– Cerere inscriere Registrul Agricol: click aici

– Declaratie Registrul Agricol: click aici

Fond funciar si link pagina Programul National de Cadastru

      Incepind de Luni 13.07.2020, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 13:00, o sa inceapa perioada de informare si colectare acte pentru Programul national de cadastru si carte funciara pentru sectoroarele 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, din comuna Parta.

 

 

Plansa Sectorizare