Programul national de cadastru

Programul national de cadastru si carte funciara pentru sectorul 18 si sectoarele 19-20 din comuna Parta

Pliant 

Poster Afisat                                        Sector 18 scanat

      


Sectoarele 19-20 scanat